Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.

Výkaz výměr

RSS
Změněno 05.06.2011 11:21 uživatelem Vladimír Michl Kategorizováno jako Autodesk, BIM, Stavebnictví

Výkaz výměr

Výkaz výměr udává druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb, potřebných ke zhotovení stavby. Na základě projektové dokumentace určuje množství jednotlivých položek stavebních prací - udává číselný kód položky, popis položky (co všechno obsahuje) a výpočet množství dané položky. K těmto údajům mohou být následně připojeny cenové informace z položkových ceníků.

Výkaz výměr je hlavním podkladem pro zpracování nabídkové ceny stavby, odhad stavebních nákladů, rozpočtu, financování. Výkaz výměr je důležitý rovněž pro plánování stavby.

Pro zjištění velikosti (objemu, plochy, délky, počtu) jednotlivých komponent stavby je používána projektová dokumentace. Z ní jsou odměřeny nebo odvozeny rozměrové údaje a dopočteny související služby.

Při použití BIM technologií projektování lze větší část výkazu výměr vygenerovat automaticky, z informací obsažených v projektovaných prvcích. K tomu slouží kalkulační aplikace Autodesk Quantity Takeoff (QTO). Ta ale výrazně zjednoduší i odečítání rozměrů, velikostí a počtů stavebních prvků i z papírové, skenované projektové dokumentace nebo dokonce jen úvodních náčrtů.

Odkazující stránky:

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin