Vítejte HostPřihlásit

CAD Fórum WIKI

RSS RSS

Navigace


Prohledat wiki
»
Sponzoři:
CAD Studio a.s.
CAD - Computer-Aided Design (počítačem podporované projektování, či automatizace inženýrských prací) - je obor využívající počítačové grafické technologie pro navrhování a dokumentaci projektů v oblasti stavebnictví, architektury, strojírenského konstruování a výroby, geodézie a mapování, designu, atd.

CAD software využívá vektorové grafiky (2D) a trojrozměrných (3D) těles pro digitální reprezentaci navrhovaných objektů reálného světa - staveb, strojů, map, apod.

Výstupem procesu CAD navrhování je zpravidla výkresová dokumentace (výkresy) - v papírové tištěné verzi nebo v elektronické podobě, nebo 3D modely - v podobě počítačového souboru, vizualizace nebo jako 3D tisk.

Pokročilejší verze CAD nástrojů řeší výpočty, analýzy a řízení systémů (výroby, zařízení), 3D vizualizace a animace. Pro tyto účely jsou většinou využívány softwarové CAD aplikace specializované na konkrétní obor (např. silnice, potrubní systémy, plošné spoje, atd.). Obecné 2D a 3D CAD programy nabízejí funkce a nástroje použitelné v libovolném oboru. Světově nejrozšířenější CAD aplikací je AutoCAD, program firmy Autodesk.

ScrewTurn Wiki verze 3.0.4.560. Hosting CADforum. Tvorba a šíření obsahu dle licence Creative Commons.

statistics in vBulletin